Дистанційне навчання

 Для учнів 7 класу
А.К.Дойль "Пригоди Шерлока Холмса"
Геній детективу А.К.Дойль
Для учнів 8 класу
Тема 1. Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва.
Тема 2. Вільям Вордсворт (1770—1850). «До прекрасного»
Тема 3. Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи.
Тема 4. Веди (від 2 тис. до н. е.), Біблія (від 12 ст. до н. е.), Коран (від 610—632 рр.) як пам’ятки світової літератури.
Тема 5. Контроль навчальних досягнень учнів.Найдавніші пам’ятки світової літератури
Тема 6. Антична (давньогрецька і римська) література — вихідна основа європейських літератур
Тема 7. Найвідоміші цикли давньогрецьких міфів: а) троянський (про події, пов’язані з містом Троєю); б) фіванський (про трагічну долю фіванського царя Едіпа та його доньки Антігони); в) про аргонавтів (про мандрівку корабля “Арго” до Колхіди за золотим руном і події, пов’язані з коханням Ясона і Медеї).
Тема 8. Гомéр «Іліада»: Заспів, «Щит Ахілла», «Двобій Ахілла й Гектора», «Пріам у Ахілла»
Тема 9. Гомер — легендарний основоположник європейської літератури. Гуманістичний пафос «Іліади» — осуд війни та її жорстокості, співчуття людському горю, повага до людини, поетизація її героїзму та подвигу. Образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна.
Тема 10. Гомéр «Одіссея»: Заспів, «Аед Демодок», «Одіссей і кіклоп Поліфем», «Одіссей у Кірки»
Тема 11. Звеличення людського розуму, винахідливості та допитливості. Засудження беззаконня, тупої несправедливої сили (кіклоп Поліфем), а також самовпевненості й пихи людини (конфлікт Одіссея з Посейдоном). Образ Одіссея: воїна, ватажка, батька, сина, чоловіка, мандрівника, патріота.
Тема 12. УРЗМ  Скласти питання для інтерв’ю з античними героями-воїнами та зазначити передбачені відповіді
Тема 13. Тіртéй «Добре вмирати тому...». Архілóх «Серце, серце...», «Хліб мій на списі замішений»
Тема 14. Сапфó «До богів подібний...», «Жереб мені випав такий...»
Тема 15. Контроль навчальних досягнень учнів.  Гомéр, Тіртéй, Архілóх, Сапфó, Анакреóнт. Анакреóнт “Принеси води...”, “Золотоволосий Ерот...”
Тема 16. Давньогрецька лірика як синтез поезії та музики. Есхíл «Прометей закутий». Розповідь Прометея про його благодіяння людям
Тема 17. Софóкл «Антігона». Пісня хору «Дивних багато в світі див». Театр у Давній Греції. Виникнення трагедії та комедії
Тема 18. Пýблій Верґíлій Марóн «Енеїда»: Заспів, «Пророцтво Анхіза в Аїді про майбутню славу Риму», «Щит Енея»
Тема 19. Творче наслідування поем Гомера: «одіссея» мандрів Енея та «іліада» його битв. Поетизація римської доблесті, патріотичного служіння державі, величі Риму як провідні настанови й основний пафос поеми
Тема 20. Квінт Горáцій Флакк «До Мельпомени», «До Манлія Торквата»
Тема 21. Пýблій Овíдій Назóн «Метаморфози», «Сумні елегії»
Тема 22. Контроль навчальних досягнень учнів.  Давньогрецька трагедия. Римська поезія
Тема 23. Середньовіччя як історична і культурна доба, її хронологічні межі
Тема 24. Із китайської лірики. Лі Бо «Входжу в річку...», «Печаль на яшмовому ґанку», «Вулкан поезії». Лі Бо, вишуканість і тонкий ліризм його поезії. Свіжість і несподіваність поетичних асоціацій у вірші «Входжу в річку...». Елегійні мотиви поезії «Печаль на яшмовому ґанку»
Тема 25. Ду Фу “При місяці згадую брата”, “Пісня про хліб і шовк”, “Повертаються дикі гуси”
Тема 26-27. Із персько-таджицької лірики. Рудакí «Газелі, рубаї, бейти». Омáр Хайям «Рубаї». Гафíз «Газéлі» (вірші за вибором учителя та учнів)
Тема 28. Урок позакласного читання.У царині поезії (твори середньовічних поетів)
Тема 29. Контроль навчальних досягнень учнів. Середньовічна поезія
Тема 30. Узагальнення вивченого матеріалу за 1 семестр
Тема 31. Із західноєвропейської поезії. Творчість провансальських трубадурів, її жанрово-тематичне та стильове багатство, ідейно-художні особливості. Джауфрé Рюдéль «Канцона» («Мені під час травневих днів...»). Бертрáн де Борн «Сирвента» («Люблю травневий світлий час...»)
Тема 32. «Орден вагантів», «Бідний студент», «Безтурботна пісня»
Тема 33. «Пісня про Ролáнда»
Тема 34. Історична правда (похід Карла Великого 778 р. за Піренеї) та вигадка в поемі. Боротьба проти іноземців та іновірців за батьківщину — провідна тема поеми
Тема 35. Роланд — головний герой епосу. Карл як ідеал державної мудрості. Зрадник Ганелон — антипод Карла і Роланда.
Тема 36. Співзвучність «Пісні про Роланда» героїчним епосам інших народів світу.
Тема 37. Урок позакласного читання. Героїчний епос «Пісня про Нібелунгів»
Тема 38-39. Аліг’єрі Дáнте «Божественна комедія» («Пекло», «Рай», пісня XXXIII, вірші 115—145)
Тема 40. Сон Данте протягом Великоднього тижня 1300 року і композиційна будова поеми.
Тема 41. Бачення світу в поемі, її алегоричний зміст. Поняття терцина (тривірш, розмір строф «Божественної комедії»).
Тема 42. Контроль навчальних досягнень учнів. Література Середньовіччя. Героїчний епос. Данте
Тема 43. Доба європейського Відродження (Ренесансу), її хронологічні межі. Ідейний рух гуманізму. Роль античності. Скарби культури Ренесансу
Тема 44. Франчéско Петрáрка «Книга пісень»: «Благословенні місяць, день і рік...», «Як не любов, то що ж це бути може...», «Щасливі квіти й благовісні трави», «Де погляд ніжний, де чарівний вид...», «Ні зоряних небес мандрівні хори...»
Тема 45. Любов Петрарки до Лаури як джерело його інтимної лірики. Образ Лаури у творах Петрарки. Художня і психологічна своєрідність лірики Петрарки//Тема 46.  Урок виразного читання сонетів Петрарки напам’ять
Тема 47-48. Джовaнні Боккáччо (1313—1375). «Декамерoн» (1-2 новели за вибором учителя). Боккаччо як зачинатель нової європейської прози. Збірка новел «Декамерoн», її композиція і тематичне багатство, оспівування в ній кращих душевних якостей людини.
Тема 49. Контроль навчальних досягнень учнів. Відродження. Петрарка. Боккачо
Тема 50. Міґeль де Сервaнтес Саавeдра (1547—1616)
Тема 51. Роман «Дон Кiхот» — пародія на рицарські романи і трагікомічний епос іспанського життя
Тема 52. Мандри Дон Кіхота у пошуках справедливості. Очiкувані та реальні наслідки його вчинків
Тема 53. Романтизм Дон Кіхота та твереза розсудливість Санчо Панси
Тема 54. Дон Кіхот — вічний образ всесвітньої літератури
Тема 55. УРЗМ. Диспут. «Чи потрібні сьогодні Дон Кіхоти?»
Тема 56. Вiльям Шекспiр — геніальний англійський драматург і поет доби Відродження. Сонети № 121, 130
Тема 57. Трагедія «Гамлет», її філософсько-моральні мотиви. Характерні риси трагедії (гострий, непримиренний конфлікт, загибель головного героя тощо)
Тема 58. Гамлет — вічний образ світової літератури
Тема 59. Провідні філософсько-моральні мотиви трагедії «Гамлет»
Тема 60. Проблема морального вибору й вчинку в творі «Гамлет»
Тема 61. Мотив помсти, його зв’язок із системою образів трагедії
Тема 62. Урок виразного читання. Сонет Шекспіра або монолог Гамлета «Бути чи не бути» (за вибором учня).
Тема 63. «Ромео і Джульєтта». Поняття про композицію драми
Тема 64. Ствердження у трагедії величі й краси справжнього кохання
Тема 65. Образи юних закоханих.засоби розкриття сили їхніх почуттів
Тема 66. «Світлий трагізм» фіналу трагедії.Комічні образи у творі
Тема 67. УРЗМ.Твір-роздум за трагедією Шекспіра
Тема 68. Контроль навчальних досягнень учнів.
Тема 69-70. Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу
Уроки зарубіжної літератури онлайн, методичні розробки світова література, календарне планування, уроки онлайн
 Образовательный форум.
Епоха Відродження Презентація Доби Відродження
Художники епохи відродження
Загальна характеристика Божественної комедії
Божественна комедія Д. Аліг'єрі

Для учнів 9 класу
 1.  Бароко. Повні уроки як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське і українське бароко.  Визначення бароко як літературного напряму.
2.   Педро Кальдерон. Повні уроки — видатний драматург і поет іспанського бароко. «Життя — це сон» як втілення світоглядних і художніх принципів бароко.
     П.Кальдерон "Життя - це сон"
3.   Філософсько-моральний конфлікт драми. Повні уроки.
4.   Причини і наслідки еволюцій образу Сехісмундо. Повні уроки
Із літератури класицизму
5.    Класицизм. Повні уроки,як художній напрям у літературі XVII ст. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму. ТЛ.  Визначення класицизму як літературного напряму XVII ст.
6.    Мольєр — комедіограф. Повні уроки, актор, театральний діяч. Провідні теми та художні особливості комедій Мольєра.
7.    «Міщанин-шляхтич». Повні уроки. Втілення в комедії рис класицистичної комедії (герой - носій однієї пристрасті).
8.     Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена.Повні уроки
9.     Засоби творення смішного в комедії. Повні уроки. Виховний потенціал твору.
10.   П. Бомарше. «Весілля Фігаро». Повні уроки Урок позакласного читання .
11.   Контрольна робота № 1 (тести) Література європейського бароко. Педро Кальдерон. Література класицизму. Мольєр.
Із літератури XVIII століття. Просвітництво
12.     Просвітництво як літературна епоха. Повні уроки Урок розвитку зв'язного мовлення(Підготовка проекту з використанням мультимедійних технологій з метою представлення літературної епохи). Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрів (філософська повість тощо).
13.      Вольтер. Повні уроки «Простак». Ідейний зміст і художня структура філософської повісті «Простак», сенс її назви.
14. Конфлікт «природної людини» Гурона. Повні уроки і французького суспільства як центральний у творі. ТЛ. Визначення поняття філософська повість, її жанрові ознаки (головними героями є нелюди, а філософські ідеї; логіка розвитку подій зумовлена не логікою людських вчинків, а логікою філософської полеміки тощо).
15. Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору, Гурон і Гордон у Бастилії.
16.  Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і Гурона.
17.    Контрольний твір на тему: «Проблема добра і зла в комедії Вольтера «Простак»
18.    Йоганн Вольфганґ Гете. Повні уроки. Життєвий і творчий шлях. Гете і Просвітництво.
19.    Трагедія «Фауст» . Повні уроки — вершина творчості Гете і один із найвидатніших творів світової літератури. Історія створення, композиція та проблематика.
20.  Образ Фауста. Повні уроки, як втілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини.
21.   Опозиція Фауст — Мефістофель. Повні уроки, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Фауст і Маргарита.
22.    Контрольна робота № 2 (відповіді на запитання) Із літератури XVIII ст. Вольтер «Простак», Гете «Фауст».
23.    Йоганн Крістоф Шиллер. Повні уроки.  Естетичні  погляди письменника. Просвітницька тематика його драм.
24.    «Вільгельм Телль» народна драма.Повні уроки. Поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості.
25.    Символічний сенс сцени на Рютлі. Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння.
26.   Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнього втілення. Контрольний домашній твір за драмою Й. К. Шиллера «Вільгельм Телль».
Із літератури романтизму
27.   Особливості романтизму.Повні уроки як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники. ТЛ Визначення поняття романтизм.
28.    Урок розвитку зв'язного мовлення
Захист рефератів на тему: «Особливості розвитку романтизму в Німеччині (Новаліс, Гофман, Гейне та ін.), Англії (поети «озерної школи», Скотт та ін.), Франції (Жорж Санд, Гюго та ін.) та США (По, Купер та ін.).
29.     Ернст Теодор Амадей Гофман.Повні уроки    —  багатогранний митець-романтик.
30. «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер» - шедевр романтичної казки-новели.
31.  Протистояння митця та філістера — основний конфлікт казки-новели. Сатирико-метафоричний зміст твору. Іронія і гротеск у творі. ТЛ. Визначення поняття гротеск.
32.  Специфіка романтизму Гофмана: переплетіння реальності та нестримної фантазії, контраст високого і заземлено-буденного, потворного.
33.    Контрольна робота № 3 (анкета головного героя) Е. Т. А. Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер».
34.    Підсумковий урок
35.   Генріх Гейне — німецький поет-романтик. «Книга пісень» — видатне явище німецького романтизму.
36.    «Чому троянди немов живі», «Коли розлучаються двоє», «Не знаю, що стало зо мною...». Любов - - першооснова життя.
37.   «Вечірні промені ясні», «Вмирають люди і роки», «Хотів би я слово єдине...». Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі.
38.  Джордж Ноел Гордон Байрон — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму.
39.    «Мій дух як ніч...». Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості. «Прометей». Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у віршах поета. ТЛ. Визначення поняття байронічний герой.
40.   Поема «Мазепа», історична основа та романтичний міф.
41.   Риси романтичного героя в образі Мазепи.
42.    Урок розвитку зв'язного мовлення. Твір-опис за картиною Луї Буланже «Страждання Мазепи» (1827).
43.     Адам Міцкевич. Творчість Адама Міцкевича -апогей польського романтизму. Перебування в Росії й Україні, відтворення вражень у його поезії (цикл «Кримські сонети»).
44.    «Кримські сонети» (№4 «Буря», №6 «Бахчисарай», №8 «Гробниця Потоцької», №14 «Пілігрим»). Мотив єдності природи й людини. Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій «Кримських сонетів».
45.    Риси романтизму в монолозі Конрада («Дзяди», сцена II, Імпровізація).
46.     Контрольна робота № 4 (контрольний літературний диктант) Генріх Гейне, Джордж Байрон, Адам Міцкевич.
Від романтизму до реалізму
47.     Олександр Пушкін . Повні уроки — видатний російський поет.
48.    Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна . Повні уроки «До моря», «Я вас любив.,.», «Я мить чудову пам'ятаю...», «Я пам'ятник собі поставив незотлінний...».
49.   О. Пушкін. «Пам'ятник».Повні уроки Урок розвитку зв'язного мовлення. Ідейно-художній аналіз поетичного твору.
50.    Олександр Пушкін «Євгеній Онєгін» . Повні уроки — соціально-психологічний роман О. С. Пушкіна у віршах. ТЛ. Визначення понять: роман у віршах, соціально-психологічний роман.
51. Онєгін як втілення типу «зайвої людини» . Повні уроки суперечливість його почуттів і вчинків. ТЛ. Визначення поняття онєгінська строфа.Духовний світ головних героїв твору.
52.    Духовний світ головних героїв твору. Гармонія внутрішнього світу, Душевна чистота Тетяни. Повні уроки.
53.    Духовний світ головних героїв твору. Пушкінське переосмислення типу Романтика в образі Ленського. Повні уроки.
54.   Образи автора і природи у творі. Повні урокиРезультати духовної еволюції героїв. Національний колорит.
55.   Контрольний твір за романом О. Пушкіна «Євгеній Онєгін».
56.    Михайло Лєрмонтов. Повні уроки — видатний російський письменник.
57.Поезія Лєрмонтова . Повні уроки    «І нудно, і сумно...». «На дорогу йду я в самотині...» Мотиви свободи і самотності
58.   Герой нашого часу . Повні уроки —  морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабризму. ТЛ. Визначення понять реалізм та морально-психологічний роман.
59.   Печорін. Повні урокиОсобливості композиції та її роль у розкритті характеру. Романтичні й реалістичні елементи в поетиці твору.
60.   Печорін і Онєгін. Повні уроки Печорін і байронічний герой.
61.     Максим Максимович.Повні уроки-образ «маленької людини».
62.     Урок позакласного читання М. Лєрмонтов. «Маскарад».
63.     Контрольна робота № 5 (тести) О. Пушкін. М. Лєрмонтов.
64.     Микола Гоголь (1809-1852). Повні уроки — російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості.
65.   «Шинель».Повні уроки  Високий гуманізм письменника у зображенні в повісті «Шинель» трагічної долі «маленької людини». ТЛ. Визначення літературознавчого поняття «маленька людина».
66-67.   Поєднання у творі елементів романтизму і реалізму.  Контрольний домашній твір за творами М. Лєрмонтова та М. Гоголя.  Підсумок
68.   Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.
69.     Контрольна робота № 6 (тести)
70.     Підсумковий урок. Література на літо.

Немає коментарів:

Дописати коментар