Календарно-тематичні плани

 2017-2018 навчальний рік

Календарно-тематичне планування

уроків зарубіжної л-ри на 2017 – 2018 н.р.

9 клас

Усього – 70 годин;
текстуальне вивчення творів – 58 годин;
розвиток мовлення – 4 години;
позакласне читання – 4 годин;
резервний час – 4 години.
№п/п
Дата
Зміст навчального матеріалу
1

Літературні жанри і стилі.  (ТЛ) Жанр, стиль.
2

 Перехідні явища в літературі.
2. Просвітництво (9 годин)
3

Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).
4

Джонатан Свіфт (1667–1745). «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія написання твору. (ТЛ) Композиція.
5

Жанрова своєрідність роману (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики). Просвітницькі ідеї у творі.
(ТЛ) Поглиблення понять про роман.
6

Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова.
7

Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини.
8

Розвиток мовлення(усно)№1. Твір-характеристика Гуллівера.
9

Йоганн Вольфганг Ґете (17491832). Роль  Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Ідея кохання й щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору.
10

Нове розуміння природи у ліриці Й. В. Ґете. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король».
11

Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометеї». Образ Прометея.     
12

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (17591805). Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера. Пафос твору, який став гімном Євросоюзу. (ТЛ) Поглиблення понять про оду.
(Ода «До радості» напам’ять)


Позакласне читання №1. Шиллер Ф. «Підступність і кохання»
13

Контрольна робота №1. Різнорівневі завдання з тем «Вступ», «Просвітництво».
14

Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах. Специфіка німецького романтизму і творчість Генріха Гейне (17971856).
15

«Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.).
16

«На півночі кедр одинокий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…». Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів.
(Вірш «Не знаю, що стало зо мною…» напам’ять)
17

Джордж Ноел Гордон Байрон (17881824). Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…». Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні та біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона.
18

Відображення духовного життя особистості та суспільства, історії та культури Європи в поемі «Паломництво Чайльд Гарольда». Герой і автор: схожість і відмінність. Особливості віршової організації поеми (спенсерова строфа). (ТЛ) Поглиблення понять про поему (романтична).
19

Розвиток мовлення № 2(пис.). Написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом (на прикладі поетичних творів Г.Гейне, Дж.Байрона).


20

ВЗАЄМОДІЯ
РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ
Олександр Сергійович Пушкін (17991837). Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури. Лірика. Провідні мотиви його лірики. Тема призначення мистецтва у віршах митця. «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»
21

 «До А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…». Тема кохання у віршах митця.(Напам’ять 1 вірш за вибором учителя та учнів).
22

Взаємодія романтизму і реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін — Тетяна, Ленський — Ольга). Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.).
(ТЛ) Поглиблення понять про роман (роман у віршах,), віршовий розмір.
23

Дзеркальна композиція (лист Тетяни — відповідь Онєгіна — дуель — лист Онєгіна — відповідь Тетяни). Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо).
24

Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до зображення дійсності). Образ автора.
(ТЛ) Поглиблення понять про віршовий розмір. Строфа (онєгінська).
25

Контрольна робота №2. Твір-роздум за творчістю О.Пушкіна.
26

Михайло Юрійович Лермонтов (18141841). Лірика («Сосна», «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»). Мотиви світової скорботи у ліриці М. Ю. Лермонтова. Зв’язок творчості митця із традиціями європейського романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.). Порівняння віршів «На півночі кедр одинокий…» Г. Гейне й «Сосна» М. Ю. Лермонтова.
(Вірш  «На дорогу йду я в самотині…» напам’ять)
27

Особливості розвитку сюжету й композиції в романі «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною та духовною атмосферою доби.
(ТЛ) Поглиблення понять про роман (роман філософсько-психологічний).
28

Складність образу Печоріна, його духовна трагедія.
29

Новаторство М. Ю. Лермонтова в жанрі роману.
30

Розвиток мовлення № 2(пис.). Порівняння образів Євгенія Онєгіна і Печоріна.
31

Позакласне читання №2. Гюго В. «Собор Паризької Богоматері»
32

Контрольна робота №3. Різнорівневі завдання з теми «Романтизм».
Завершення І семестру
33

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв’язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).
34

Оноре де Бальзак (17991850). Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. О. де Бальзак і Україна.
35-36

«Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи. Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»).
(ТЛ) Поглиблення понять про оповідання. комедію.
37-38

Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.). (ТЛ) Поглиблення понять про образ (типовий), художню деталь (психологічна). Психологізм, інтер’єр.
39

Розвиток мовлення №3 (пис.). Розгорнута відповідь на питання (за повістю О. де Бальзака «Гобсек»).
40

Микола Васильович Гоголь (18091852). Петербурзький етап життя і творчості письменника. «Ревізор». Творча історія п’єси.
41

Образи чиновників. Образ Хлєстакова та його динаміка.
42

Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту й жанру п’єси.
43

«Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні теми та проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель». Особливості сюжету й композиції. (ТЛ) Поглиблення понять про повість (соціально-психологічна, соціально-побутова, філософська)
44

Образ Башмачкіна та засоби його створення. Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору).
45

Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Тема «маленької людини».
46

Позакласне читання №3. Бальзак О. «Батько Горіо» або Гоголь М. В. «Ніс», «Портрет» (1 за вибором)
47

Контрольна робота №4. Різнорівневі завдання з теми «Реалізм».
48

«Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст.
(ТЛ) «Нова драма».
49

 Генрік Ібсен (18281906). Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. (ТЛ) Ібсенізм.
50

«Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси.
51

Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу.
52

Бернард Шоу (18561950). Особливості світогляду Б. Шоу. Специфіка втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон».
53

Динаміка образу Елайзи Дулітл.
54

Ідеї «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.
55

Розвиток мовлення(усно) №4. Складання анкети головного героя або Інсценізація твору (за вивченими творами Г.Ібсена, Б.Шоу)
56

Контрольна робота №5. Різнорівневі завдання з теми «Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст.».
6. Література XXXXI ст. Життя, історія, культура (7 годин + 1 резервна година)
57

Михайло Опанасович Булгаков. (18911940). «Собаче серце». Українські сторінки життя і творчості М. О. Булгакова. М. О. Булгаков і влада, трагедія митця. (ТЛ) Класична і масова література. Рецензія. Поглиблення поняття про «художність».
58

«Собаче серце» як метафора соціальних експериментів революційної доби.
59-60

Конфлікт натовпу, масової свідомості та інтелекту, культури.
61

 Персонажі-«двійники» (Шаріков Швондер).
62-63

Ерік Вольф Сігел (19372010). «Історія одного кохання». Розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта.
64

Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі.
Резервні години.
65

Шолом-Алейхем (18591916). «Тев’є-молочар». Тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу на межі XIXXX ст. Шолом-Алейхем і Україна.
66

Образна система твору. Філософські проблеми. Народний гумор. Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно та інших видах мистецтва.
67

Контрольна робота №6. Твір на літературну тему.
68

Позакласне читання №4. Сучасна зарубіжна поезія. Унікальність, самобутність, неповторність Едуарда Асадова і його поезії.
8. Підсумки (2 години)
69-70

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

Для вивчення напам’ять
  • Ф. Шиллер. «До радості»
  • Г. Гейне. «Не знаю, що стало зо мною…»
  • О. С.Пушкін (1 вірш за вибором учителя та учнів)
  • М. Ю. Лермонтов. «На дорогу йду я в самотині…»

Немає коментарів:

Дописати коментар